KARS
ARDAHAN
IĞDIR
DERNEKLER FEDERASYONU

AMAÇLARIMIZ

Kars - Ardahan - Iğdır illerinde faaliyet gösteren dernekleri bir çatı altında toplamayı ilke edinen KAI Federasyonu`nun en önemli amacı bugüne kadar kurulmuş, kurulacak KAI Dernekleriyle çalışmalar yapmak ve onların çalışmalarına katkıda bulunmak. Yurt dışındaki hemşehrilerimizi ve dernekleri tespit ederek, bunlarla irtibata geçip ortak çalışmalar yapmak.
Ankara’da yaşayan hemşehrilerimizin tespit edilmesi için bir komisyon kurmak ve Ankara’da çalışmalar devam ederken özellikle İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerdeki federasyon ve derneklerle temasa geçip ortak çalışmalar planlamak. Memleketimizden haberleri derneklerimizin faaliyetlerini bürokraside, sivil toplum örgütlerinde ve Ankara’da görev yapan hemşehrilerimizle yapılan toplantı ve görüşmeleri, yine Türkiye ve Ankara’daki iş adamlarımızın tanıtımını yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş, kurulacak diğer derneklerle ve KAI Federasyonlarıyla beraber çalışıp KAIillerinin gelenek ve göreneklerini kültürlerini, tarihi eserlerini yaşatmak için etkinliklerde bulunmak KAI illerinin ortak sorunlarına çözümler aramak ve bu sorunları yetkili makamlara ulaştırmak gerekirse basın ve medya ile ortak işbirliği yapmak şehirlerimizi ilgilendiren sempozyum, panel ve konferanslar düzenlemek.

KAI Federasyonu altında toplanan dernek üyelerinin ve hemşehrilerimizin her türlü sorunlarını paylaşmak, çözüm önerileriyle yardımcı olmak. Sosyal aktiviteler hazırlayıp tüm KAI`lı hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlamak. Bu amaçla çeşitli toplantılar, kültür turları, özel günlerde şölenler, KAI illerine geziler düzenlemek, gençlik ve kadın kollarının organize edeceği şölen ve benzeri etkinliklere yardımcı olmak ve hemşehrilerimizin hazırladıkları sanatsal faaliyetlerde sponsor olarak onlara destek olmak. Federasyonumuza ait web sitesini yeniliyerek yurt içinden ve dışından isteyen herkese KAI illerinin haberlerini, federasyonun etkinliklerini duyurmak ayrıca üyelerimizin birbirleriyle haberleşmelerini sağlamak olacaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda hemşehrilerimizinde desteklerini alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Saygılarımızla…