KARS
ARDAHAN
IĞDIR
DERNEKLER FEDERASYONU

BAŞKANDAN

KIYMETLİ HEMŞEHRİLERİM

Günümüz dünyasında sivil toplum örgütlerinin önemi asla göz ardı edilmemelidir. Federasyonlar, vakıflar ve dernekler tüzüklerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yaparlar ve bu amaçlarla yollarına devam ederler ise ciddi fayda sağlarlar. 
Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyonu bu anlamda kurulmuş ve özellikle Ankara’da bir taraftan günlük   hayatımızı sürdürürken diğer taraftan doğduğumuz, belli bir süre doyduğumuz, kültürünü aldığımız, baba ocağı olarak hasretini çektiğimiz, adı geçtiğinde hüzünlendiğimiz ve heyecanlandığımız memleketimiz ile ilgili gelişmeleri hemşehrilerimize aktarmaktır.


Bu bağlamda amacımız Ankara’daki Kars - Ardahan - Iğdır’lıların sosyal ve kültürel birliğini, bütünlüğünü sağlamaktır. Bu bütünlük ve birliktelik içinde geleneklerimizi çocuklarımıza ve bizden sonra geleceklere en iyi şekilde aktarmak için çalışmalıyız. Her meslek grubunda etkin görevleri olan bürokratlarımız, iş adamlarımız ve eğitmenlerimizin gücünü, bilgi birikimini tüm hemşehrilerimizin yararına yönlendirme çabası içinde olmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin ekonomik ve sosyal anlamda iyi yerlerde ve iyi mevkilerde güçlü görmek beni sevindirir ve ziyadesiyle mutlu eder. Hemşehrilerimize kalbimiz ve kapılarımız sonuna kadar açıktır ve açık kalacaktır.         

Değerli hemşehrilerim, amaçlarımızdan biri ise Kars- Ardahan- Iğdır’ı Ankara’da yaşamak ve yaşatmak olacaktır. Sorunlar birlik ve beraberlik içinde çözülür. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz sorun aşamıyacağımız engel yoktur.Hemşehri sevdalısı bir kardeşiniz olarak hem Ankara’da hem Kars -Ardahan-Iğdır’da yaşayan tüm hemşehrilerimiz için güzel ve faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız bu bayrağı daha yükseğe taşımak için azami gayreti göstereceğiz. Tüm hemşehrilerimizi ve derneklerimizi Federasyon çatısı altında toplanmaya ve birleşmeye davet ediyoruz.Kars-Ardahan-Iğdır Dernekler Federasyon’unun kurumsal ve aktif yapıya ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. 

Tabiî ki üstlendiğimiz bu görev gönül işidir belki insanlar bir çok şeyden vazgeçiyor ama biz Kars-Ardahan-Iğdır’lı olmaktan asla vazgeçmiyeceğiz.         

Ben sözlerime son vermeden önce başarının temelinde birlik ve bütünlük olduğunu tekrarlayarak tüm hemşehrilerime bu duygu ve düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.       

 

Erdoğan YILDIRIM                                                                           
Genel Başkan